T

T-SERIES

SẢN PHẨM THANG MÁY GIA ĐÌNH KHÔNG ĐỐI TRỌNG T- SERIES

Đây là model thang máy gia đình không sử dụng đối trọng giúp tiết kiệm diện tích cho thang máy đồng thời tăng diện tích cabin lên tới 15% so với loại có đối trọng, hành trình tối đa là 12m. Kích thước hố Pit chỉ cần 250mm

Khung hố thang máy e-Frame

Model T3100 thang máy cửa mở tay

Liên hệ Tùy chọn

Khung hố thang máy e-Frame

Model T3200 thang máy cửa mở tự động 2 cánh từ tâm

Liên Hệ Tùy chọn
Thang máy không có đối trọng

Khung hố thang máy e-Frame

Model T3300 thang máy cửa mở tự động 4 cánh từ tâm

Liên Hệ Tùy chọn

Khung hố thang máy e-Frame

Model T3400 thang máy cửa mở tự động 2 cánh lùa về 1 phía

Liên hệ Tùy chọn

Khung hố thang máy e-Frame

T4400 thang máy cửa mở tự động 2 cánh lùa về một phía

Liên Hệ Tùy chọn

Hố thang bê tông cốt thép

Model T4200 thang máy cửa mở tự động 2 cánh từ tâm

Liên hệ Tùy chọn

MÔ TẢ VỊ TRÍ LẮP ĐẶT

KHÔNG GIAN LẮP ĐẶT

30% increased in loading space for customers with the same construction size.

Space utilization for different rated load