H

H-SERIES

Thang máy gia đình có đối trọng (H-Series)

Đây model thang máy gia đình  sử dụng đối trọng với tính năng ưu việt sử dụng cáp dẹt cao su lõi thép với chiều sâu hố pit chỉ 180mm chiều cao OH chỉ cần 2800mm. 

Khung hố thang máy e-Frame

Model H3100 thang máy cửa mở tay

Liên hệ Tùy chọn

Khung hố thang máy e-Frame

Model H3200 thang máy cửa mở tự động 2 cánh từ tâm

Liên Hệ Tùy chọn
Thang máy không có đối trọng

Khung hố thang máy e-Frame

Model H3300 thang máy cửa mở tự động 4 cánh từ tâm

Liên Hệ Tùy chọn

Khung hố thang máy e-Frame

Model H3400 thang máy cửa mở tự động 2 cánh lùa về 1 phía

Liên hệ Tùy chọn

Khung hố thang máy e-Frame

H4400 cửa mở tự động 2 cánh lùa về một phía

Liên Hệ Tùy chọn

Hố thang bê tông cốt thép

Model H4200 thang máy cửa mở tự động 2 cánh từ tâm

Liên hệ Tùy chọn

MÔ TẢ VỊ TRÍ LẮP ĐẶT

KHÔNG GIAN LẮP ĐẶT

30% increased in loading space for customers with the same construction size.

Space utilization for different rated load