Các vị trí lắp đặt

② Giữa giếng trời thang bộ

③ Sảnh trung tâm.

④ Giữa các sàn thông nhau.

⑤ Ngoài trời.

Thông số kỹ thuật tiêu chuẩn -T3000

Thông số kỹ thuật Series T3000

Ứng dụng

Ứng dụng cho các thang máy phổ thông có cấu trúc hố thang là betong

Thông số kỹ thuật tiêu chuẩn -T4000

Các vị trí lắp đặt

② Giữa giếng trời thang bộ

③ Sảnh trung tâm.

④ Giữa các sàn thông nhau.

⑤ Ngoài trời.

Thông số kỹ thuật tiêu chuẩn - H3000

Linh hoạt trong thiết kế mở cửa

Series H cung cấp giải pháp cho việc mở cửa. Đáp ứng linh hoạt mọi tình huống của mọi công trình. 

 

 

 

 

Thông số kỹ thuật tiêu chuẩn - H4000